KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
  Werwest-Global s.c. Matylda Pastusiak, Maciej Pastusiak z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 75A.
 2. inspektorem ochrony danych jest Pani Matylda Pastusiak e-mail : matylda@micar.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c/d RODOb) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy

  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią Przy rezerwacji usługi wynajmu pojazdu pytamy o imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres email. Dane te umożliwiają nam obsłużenie Państwa rezerwacji, kontakt w razie wystąpienia problemów z realizacją, zapytania oraz przesłanie elektronicznego potwierdzenia uzyskanych wycen lub wykonanych rezerwacji. Przechowywanie danych osobowych w bazie naszych klientów umożliwi nam szybszą realizację przyszłych rezerwacji.

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy administracji publicznej np. w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa wynajmowanym pojazdem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez minimalny okres 6 lat , gdyż zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.). opłata podwyższona za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania ulega przedawnieniu z upływem 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym owej opłaty nie uiszczono.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność podpisania umowy najmu.